Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Εκκλησία», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 113