Είστε εδώ

Γούναρης Κώστας, «Από το Χιλαντάρι», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 114