Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Μετόχι Ζωγράφου. Σιθωνία», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 112