Είστε εδώ

Μαυρομάτης Στέλιος, «Σήματα 1/6», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 111