Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από την έκθεση Θεσσαλονικέων γλυπτών», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 96