Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Πεντέλη», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 95