Είστε εδώ

Αγοράστης Δημήτρης, «Η φυγή στην Αίγυπτο», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 97