Είστε εδώ

Σχινά Αθηνά, «Ερείπια Αμασείας», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 94