Είστε εδώ

Ζαμπέτογλου Αντρέας, «Άθως. Μοναστήρι», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 93