Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Ψαράδικη ζωή», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 92