Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Πυργαδίκι», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 91