Είστε εδώ

Τάσσιου Αννέτα, «Έπαυλη», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 84