Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Είκοσι Δεκεμβρίου», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 83