Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Σκηνικό για παραμύθι», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 85