Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Θράκη», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 82