Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τη Μικρή Πινακοθήκη Διαγώνιος]», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 81, 104