Είστε εδώ

Παλιάν Κωνσταντίνος, «Καγκελόπορτα», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 80