Είστε εδώ

Πάντος Λάζαρος, «Πορτραίτο», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 79