Είστε εδώ

Σχινά Αθηνά, «Άσσος», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 78