Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Κ.Ε.Ν. Κορίνθου», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 77