Είστε εδώ

Δομπούλας Κώστας, «Κεφάλι κοριτσιού», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 74