Είστε εδώ

Ζαμπέτογλου Αντρέας, «Γερμανικό χωριό», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 73