Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Κώστας, «Πολυθρόνα», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 75