Είστε εδώ

Γουσίου Μπίλλη, «[Γελοιογραφία. Σχέδιο με σινική]», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 72