Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Σπίτι στη Λαμία», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 71