Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τη Μικρή Πινακοθήκη Διαγώνιος]», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 57