Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Κώστας, «Φλιτζάνι», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 56