Είστε εδώ

Ρέγκος Πολύκλειτος, «Κύμα στον Ατλαντικό», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 58