Είστε εδώ

Σχινά Αθηνά, «Φυλλάς», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 54