Είστε εδώ

Βύσσιος Ξάνθιππος, «[Σχέδιο με μολύβι]», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 53