Είστε εδώ

Χριστίδου Λευκή, «Σπίτι στον παλιό Σταθμό», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 52