Είστε εδώ

Λαζόγκας Γιώργος, «[Σχέδιο με μαρκαδόρο]», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 51