Είστε εδώ

Δομπούλας Κώστας, «Στα 123 ΠΤΕ με την Πάρνηθα», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 50