Είστε εδώ

Ρομποτής Αναστάσιος, «[Αυτόγραφο Τάσου Κόρφη]», Κόσκινο, τχ. 6 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 110