Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «I speak with broken voice», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 78-79