Είστε εδώ

Ρομποτής Αναστάσιος, «How suddenly», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 77-78