Είστε εδώ

Βενετούλιας Λουκάς, «Οδός Ανθέων», Κόσκινο, τχ. 5 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 103