Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Ιστορία IV», Κόσκινο, τχ. 5 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 104