Είστε εδώ

Μαυρομάτης Στέλιος, «Γυμνό», Κόσκινο, τχ. 5 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 102