Είστε εδώ

Ζήσης Σωτήρης, «Τα κουτσαβάκια», Κόσκινο, τχ. 5 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 101