Είστε εδώ

Olbracht Ivan, «Ο θάνατος του ληστή Νίκολα Σούγαϊ», Κόσκινο, τχ. 3 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 38-46