Είστε εδώ

Kafka Franz, «Στη γαλαρία», Κόσκινο, τχ. 3 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 37-38