Είστε εδώ

Dos Passos John, «Τέχνη και Ισαδώρα», Κόσκινο, τχ. 3 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 46-57