Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Διακοπές στην Αθήνα», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 34-40