Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ίωνας Νεόπουλος», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 32-34