Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Βραδινή έξοδος», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 28-32