Είστε εδώ

Bezruč Petr, «Κύγιoβ», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 14-15