Είστε εδώ

St. Vincent Millay Edna, «Τι χείλη έχουν τα χείλη μου φιλήσει», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 13-14