Είστε εδώ

Brecht Bertolt, «Νυχτερινό καταφύγιο», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 15-16