Είστε εδώ

Giora Joseph, «Θερισμός», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 11-12